Často kladené dotazy ke změnám dodavatele elektřiny

Jaké parametry utváří cenu elektrické energie a kdo na trh s elektřinou dohlíží?

Cena elektřiny je tvořená regulovanou a neregulovanou složkou. Do regulované složky patří všechny ceny spojené s dopravou elektrické energie od výrobce ke koncovému zákazníkovi a se zajišťováním stability elektroenergetického systému. Neregulovanou složku tvoří cena tzv. silové elektřiny. Jedná se o smluvní záležitost, kterou si určují samotní dodavatelé elektřiny. K výsledné ceně je třeba ještě připočítat daň z elektřiny a DPH. Dohled nad trhem s elektřinou drží státní orgán Energetický regulační úřad.

Má možnost změnit svého dodavatele elektřiny každý odběratel?

Česká republika má liberalizovaný trh s elektrickou energií. Každý zákazník je proto tzv. oprávněným zákazníkem a svého dodavatele elektřiny si může zvolit sám a naprosto svobodně. Přečtěte si jak změnit dodavatele elektřiny.

Jak často lze dodavatele elektřiny měnit?

Jediným časovým omezením je výpovědní lhůta u smlouvy s původním dodavatelem. Jinak lze dodavatele elektřiny měnit v podstatě libovolně.

Co změna dodavatele elektřiny obnáší a jak probíhá?

Prvním a patrně nejdůležitějším krokem je nalezení výhodnějšího dodavatele než je ten stávající. Následuje podpis smlouvy a výpověď smlouvy se stávajícím dodavatelem, další technické kroky spojené se změnou dodavatele řeší většinou nový obchodní zástupce s plnou mocí k zastupování ve věci změny dodavatele elektrické energie. Jedinou praktickou změnou, kterou zákazník po změně dodavatele pocití, budou nižší platby za elektřinu.

Změní se při změně dodavatele elektřiny také stávající distribuční sazba?

Pokud současně se změnou dodavatele nedojde také ke změně technických paramatrů připojení, měla by být stávající distribuční sazba zachována.

Jaké poplatky jsou se změnou dodavatele elektřiny spojené?

Samotná změna dodavatele elektřiny je bezplatná. Zákazník si ale musí dát pozor na skryté poplatky některých dodavatelů (např. aktivační poplatek za uzavření smlouvy nebo deaktivační za její ukončení).

Jak mám rozumět pojmu ,,dodavatel poslední instance"?

Dodavatel poslední instance je ten dodavatel, jemuž zákon ukládá povinnost dodávat zákazníkům elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Je to vlastně taková pojistka malých zákazníků a domácností, kterým se na trhu nepodařilo najít vhodného dodavatele elektřiny nebo jejich dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Nehrozí tedy, že by zákazník, který za elektřinu dosud řádně platil, zůstal náhle bez dodávek elektrické energie.

Umožňují všechny distribuční společnosti samoodečet?

Provádět samoodečet je možné u všech distribučních společností. Zákazník může provozovateli distribuční soustavy poslat maximálně 10 samoodečtů za kalendářní rok.

Chtěli bychom také ušetřit za plyn, je to možné?

Ano, můžete změnit i dodavatele plynu - stačí si porovnat ceny plynu.

spočítat cenu pro můj region

 

Dodavatelé elektřiny

 

Tarify elektřiny

 

Názory uživatelů

Názor paní Kotlářové na změnu dodavatele elektřiny

Jana Kotlářová

S manželem jsme v důchodovém věku, proto je pro nás zásadní platit za energie co nejméně. Našli jsme nejlevnějšího dodavatele, ročně to pro nás znamená tisícové úspory.